İlköğretim Öğrencilerine Yönelik İngilizce

İlköğretim 1.2.3. sınıf öğrencilerine sunduğumuz İngilizce Eğitimi’nde tamamen kelime, dinleme, konuşma odaklı bir eğitim setiyle derslerimizi işleriz. Express Publishing Yayınları’ndan çıkan Welcome Plus isimli ana ve yardımcı kitapla işlenen dersler; video, oyun kartları, hikaye kartları ve şarkılardan oluşan egzersizlerle desteklenir. Kısaca, ufak öğrencilerimiz İngilizce’yi keyifle öğrenir. İlköğretim 4.5.6.7.8. sınıf öğrencilerine sunduğumuz İngilizce Eğitimi’nde öğrencilerin okullarında gördükleri İngilizce dersleriyle paralellik gösteren bir sistem uygulanır. Fakat İngilizce dilbilgisi haricinde bu öğrencilerimizin kelime, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirebilmek için modern eğitim anlayışıyla donatılmış yardımcı ve ana kitaptan oluşan eğitim setiyle derslerimizi işleriz. Bu yaş grubu öğrencilerimiz, lise ve üniversite öncesi İngilizce’nin önemini kavramakla kalmayıp, bu dili öğrenme yolunda çok önemli bir mesafe kat etmiş olacaklardır.

İlköğretim Öğrencileri İçin İngilizce Programı

Günler                                              Saatler             Haftalık Saat

Cumartesi veya Pazar (sabah)    10.00 - 12.20            3 Saat

Cumartesi veya Pazar (öğlen)     13.00 - 15.20            3 Saat